Chi tiếtINFOMATION

Your position:Home > Detail

DOWNLOAD GAME

Date of writing:04/05/2022| Repair date:01/07/2023| Author: Lý Trọng Thuần
Download Version( English) => VIEW ALL CONTENT BELOWSEE ALL OF THE CONTENTS BELOW BELOWDownload
Tải Game Phiên Bản (Tiếng Việt) => XEM HẾT NỘI DUNG PHÍA DƯỚITải Xuống
Download Flash If you get a black screen error when you press Start, download this file to fix the error, if you can't contact facebook Admin.
( Bị lỗi màn hình đen khi nhấn Bắt đầu thì tải file này về để fix lỗi, nếu không được nữa liên hệ zalo Admin 0366554400 )
Tải Flash


Fixed an issue where the Start button was disabled and couldn't enter the game
( Xem video bên phải cách sửa lỗi khi nhấn Bắt đầu bị tắt luôn )
Watch Video